Project Management

Protecció dels interessos del client identificant i aconsellant sobre els riscos en el procés de construcció.

Veure més

Facilities Management

Inclou la gestió tècnica i de manteniment dels immobles.

Veure més

Projectes d'implantació

Realització de Projectes d'Implantació des de la fase de definició de necessitats fins al trasllat físic al nou espai.

Veure més

Property Management

Dur a terme la gestió administrativa dels immobles, la gestió de contractes amb proveïdors, el control de factures i l'elaboració del pressupost anual de despeses generades per l'immoble.

Veure més