SERVEIS

Facilities Management

Inclou la gestió tècnica i de manteniment dels immobles.

Evaluació i contractació

Avaluació i contractació de proveïdors responsables de l'operació i manteniment de l'immoble (Neteja, Manteniment d'Instal·lacions, Seguretat, Jardineria, etc.).

Elaboració del pressupost

Elaboració del pressupost de costos anuals per al manteniment de l'edifici.

Gestió de documentació de l'edifici

Gestió de documentació de l'edifici relacionada amb organismes oficials i seguiment de l'actualització de la documentació as-built.

Manteniment preventiu i correctiu

Supervisions periòdiques de l'estat de manteniment de les instal·lacions, per tal de monitoritzar el treball de les empreses de manteniment contractades.