Els ulls "tècnics" de la propietat

Project & Facilities Management

Ralfas Consulting va ser creada l’any 2005 com una empresa especialitzada en Actius Immobiliaris (AI) que, entre altres serveis, realitza activitats de Project Management (PM) protegint els interessos de el client com a investigador i conseller en totes les fases del procés de construcció, i de Facilities Management (FM) gestionant els immobles i el manteniment preventiu i correctiu d’aquests a través de la contractació dels proveïdors, elaborant els pressupostos anuals i amb la gestió de la documentació de l’edifici.
Formada per professionals i col·laboradors amb una experiència de més de 20 anys, destaca per la seva tasca en el sector immobiliari de la construcció, de les instal·lacions i del manteniment.

Ralfas Consulting té un equip format per Enginyers especialitzats i múltiples professionals qualificats. Més de 25 projectes d’implantació i 200.000 m² d’actius gestionats.

Ralfas Consulting és un expert coneixedor de el Pla Especial d’Infraestructures (PEI) del Districte 22 @, a més de tenir una excel·lent relació amb els tècnics dels organismes que l’envolten.

Els nostres serveis engloben les tasques de revisió tècnica i econòmica de cadascun dels contractes de subministraments i punts específics de l’PEI 22 @ amb cadascuna de les entitats: DISTRICLIMA (Climatització) – ENDESA (Subministrament Elèctric) – Envac (Recollida pneumàtica selectiva) – DISTRICTE 22 @ (servituds de pas per a infraestructures 22 @).