SERVEIS

Projectes d'implantació

Ralització de Projectes d’Implantació des de la fase de definició de necessitats fins al trasllat físic al nou espai passant per les següents fases:

Definició de necessitats

Es defineixen les necessitats específiques en l’edifici segons l’activitat desenvolupada i criteris del client. (Tipologies de treballs de treball, àrees auxiliars per a emmagatzematge de papereria, zones de “vending”, etc.)

Programa de mobiliari

Col·laboració i assessorament al client per a l'elecció del programa de mobiliari més adequat, considerant els aspectes de disseny estipulats, a més de verificar el compliment de les normatives en matèria de confort per a llocs de treball.

Space planning

S'elaboren els plànols de cadascuna de les plantes amb la implantació del mobiliari seguint les necessitats organitzatives de client.

Planificació del trasllat

Es realitza la planificació i logística de trasllat a les noves dependències.