Property Management

Property Management

El Property Management consisteix en portar un terme la gestió administrativa dels immobles, la gestió de contractes amb proveïdors, control de factures i l’elaboració del pressupost anual de despeses Generats per l’immoble.

Els punts d’actuació són:

  • Suport per a les contractacions.
  • Gestió i Estudi d’incidències.
  • Comercialització de superfícies. Renegociació de contractes.
  • Relació comercial amb els inquilins de l’immoble.
  • Interlocució permanent amb la propietat i llogaters.
  • Representant de la propietat davant dels inquilins per a qualsevol sol·licitud.
  • Aplicació dels increments anuals de les rendes dels contractes.
  • Gestió de tases i impostos municipals.
  • Revisió Cadastral.
  • Gestió de cobraments, recobraments i pagaments.