Projectes d'implantació

Proyectos de implantación

Realització de Projectes d’Implantació des de la fase de definició de necessitats fins al trasllat físic al nou espai passant per les següents fases:

Definició de necessitats

Definició de necessitats

Es defineixen les necessitats específiques a l'edifici segons l'activitat desenvolupada i criteris del client. (Tipologies de llocs de treball, àrees auxiliars per a emmagatzematge de papereria, zones de "vending", etc.)

Programa de mobiliari

Programa de mobiliari

Col·laboració i assessorament al client per a l'elecció del programa de mobiliari més adequat, considerant els aspectes de disseny estipulats, a més de verificar el compliment de les normatives en matèria de confort per a llocs de treball.

Space planning

Space planning

S'elaboren els plànols de cadascuna de les plantes amb la implantació del mobiliari seguint les necessitats organitzatives del client.

Planificació del trasllat

Planificació del trasllat

Es realitza la planificació i logística de trasllat a les noves dependències.