Facilities Management

Facilities Management

Inclou la gestió tècnica i de manteniment dels immobles.

Avaluació i contractació

Avaluació i contractació

Avaluació i contractació de proveïdors responsables de l’operació i manteniment de l’immoble (Neteja, Manteniment d'Instal·lacions, Seguretat, Jardineria, etc.).

Elaboració de pressupostos

Elaboració de pressupostos

Elaboració del pressupost de costos anuals per el manteniment de l’edifici.

Gestió de documentació de l’edifici

Gestió de documentació de l’edifici

Gestió de Documentació de l’edifici relacionada amb organismes oficials i as built de l’edifici.

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Supervisió i monitoratge de l'estat del manteniment de les instal·lacions, amb l'objectiu de monitoritzar el treball realitzat per les empreses de manteniment contractades.